Yhteistyössä / Partners: 

Raaseporin kaupunkiBackers
 celsa
fagerholmkalenius uusi
Ullmax


 
Fotosto

Rosenblad uusi 

volkswagen
Sydbevakning uusi


 


 

Pelastussuunnitelma

     Finnspring 2016

Raaseporin Åminneforssissa 23-24.4.2016  

 

1.    Suunnitelman tarkoitus

 

Tämän pelastussuunnitelman tarkoitus on ohjata tapahtuman toimeenpanoon osallistuvaa henkilökuntaa turvallisuusasioissa sekä selkeyttää turvallisuuden vastuita ja velvoitteita.

 

Tämän yleisötapahtuman toimeenpanoon osallistuvat tahot sitoutuvat noudattamaan pelastussuunnitelmaa ja parantamaan sen avulla kaikkien yhteistä turvallisuutta!

 

Tapahtuman yleistiedot:

 

Tapahtuman nimi: tapahtuman koko nimi/nimet

Finnspring 2016

Tapahtuman ajankohta: päivämäärä ja kellonajat

23-24.4.2016 

n. kello 8:00-17:00 molemmat päivät

Tapahtumapaikka: nimi, osoite ja kunta

Finnspring 2016

Påminnen laskettelukeskus

Brunkomin rantatie 1

10410 Åminnefors

Tapahtuman järjestäjä: vastuullisen järjestäjän nimi, y-tunnus, järjestäjän yhteystiedot

Karjaan-Pinjaisten Voimistelu- ja Urheiluseura URA ry      eli

Karjaan Ura

Kilpailunjohtaja Tarja Pääkkönen, 040 518 2295

Seuran puh.joht Pirjo Rautiainen, 040 5252850

Tapahtuman järjestäjän yhteyshenkilö: nimi ja yhteystiedot

Kilpailunjohtaja Tarja Pääkkönen, 040 518 2295

Tapahtuman turvallisuudesta vastaava: nimi ja yhteystiedot

Regina Kalenius, 044 7397605

Tapahtuman turvallisuushenkilöstö: järjestyksenvalvojien ja muun turvallisuushenkilöstön määrä, sijoittelu ja tehtävät

-       Liikenne- ja pysäköintivastaava Tiina Fagerström, 040 7414 446, sekä hänen lisäksi  35 henkilöä jotka ohjaavat sisään tulevaa ja poistuvaa liikennettä. Tästä on eri liikennesuunnitelma piirrustuksen muodossa.

-       Pelastushenkilöstö kootaan kilpailukeskuksessa olevista toimitsijoista (noin 30 kpl)

-       Ensiapuvastaava Gunilla Heerman, 040-587 4442, sekä EA-tehtävässä toimivat hänen lisäksi 6-7 henkilöä joista 3-4 hengen miehitys kilpailukeskuksessa sekä lauantaina 4 ja sunnuntaina 2 henkilöä ensiapurstilla maastossa.

-       Järjestyksenvalvojia poliisin vaatima määrä.

Kohderyhmä/asiakaskunta: aikuisia, lapsia, vanhuksia, liikuntarajoitteisia, jne.

Suunnistuskilpailu missä osanottajien iät vaihtelevat 7 vuotiaista 90 vuotiaisiin.

Tapahtuman kuvaus: tarkka kuvaus tapahtumasta ja sen kulusta, ohjelmasta jne.

Tapahtuma on koko perheen avoin suunistuskilpailu. Osallistuja ovat eri ikäisiä. Kilpailualueella on toimintaa lauantaina klo 9-17 ja sunnuntaina klo 8-16. Kilpailualueella ei ole alkoholinmyyntiä.  

Kilpailukeskus on Påminnen laskettelurinteen alueella. Varsinainen kilpailu käydään metsässä.

Lauantaina on henkilökohtaiset yksikkösuoritukset johon toivomuksien mukaan osallistuu  noin 2700 henkilöä sekä kuntosuunnistukseen noin 300.

Sunnuntaina on viestikilpailut johon toivotaan noin 550 kolmen hengen joukkuetta sekä henkilökohtaiset yhteilähtökilpailut johon tulisi noin 170 osallistujaa.

Pysäköinti  on viereisellä teollisuusalueella josta opastus kilpailukeskukseen, kävelymatka noin 2 km.

Kilpailulla omat kotisivut www.finnspring.net ja tarkemmat tiedot kaikesta löytyy siellä olevasta kilpailukutsusta

http://www.finnspring.net/?page=2016_1449670751&submenu=58&lang=fi

 

Arvio henkilömäärästä: arvio samanaikaisesti läsnä olevien henkilöiden määrästä (asiakkaat + henkilökunta)

Lauantaina noin 2700 kilpailijaa ja 300 kuntosuunnistaja ja heidän läheisiä/saattajia sekä yleisöä noin 500.

Sunnuntaina noin 1800 ja heidän läheisiä/saattajia sekä yleisöä noin 500.

Lauantaina toimitsijoita noin 150 henkilöä joista noin 30 paikoitukessa ja liikenteen opastuksessa, 60 maastossa eli lähdöissä ja vesipisteillä sekä kahdella EA-rastilla ja loput kilpaililukekuksessa.

Sunnuntaina toimitsijoita noin 110 joista noin 30 paikoituksessa ja liikenteen opastuksessa, 4 maastossa EA-rastilla ja loput kilpailukeskuksessa.

Tapahtuman erityispiirteet: tapahtuman mahdolliset erityispiirteet kuten nestekaasut, palavat nesteet, avotuli, pyrotekniikka, ilotulitteet, tuliesitys, extremelajit, tilapäinen majoittuminen tai telttailu jne.

Suunnistuskilpailu joka tapahtuu metsässä. Kilapilukeskus on Påminnen laskettelukeskuksen alueella.

 

Kilpailukeskuksessa käytetään nestekaasua makkaran grillaukseen.

Suurin osa toiminnasta on Påminnen rakennuksissa mutta toimitsijatelttoja pystytetään maali- ja lähtöalueelle sekä pesutelta. Kaikki teltat ankkuroidaan alustaan ja niissä on teräsrunko. Kilpailualueella ei yövytä.

Tapahtumapaikan erityispiirteet: tapahtumapaikan erityispiirteet kuten kallio, kiipeämismahdollisuus, vesi, iso liikenneväylä, syrjäinen sijainti, pimeys, tapahtuma maastossa, huonot tieyhteydet, saari jne.

Suunnistuskilpailu joka tapahtuu metsässä. Kilpailukeskus laskettelukeskuksen alueella.

 


2.    Tapahtuman vaarojen ja riskien selvitys ja arviointi sekä tapahtuman turvallisuusjärjestelyt ja ohjeet

 

Tapahtuman vaarat ja riskit on selvitetty ja arvioitu. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on tiedostettava mitä vaaroja ja riskejä tapahtumaan kohdistuu, mistä ne voivat aiheutua ja mitä seurauksia niillä voi olla. Jokaista havaittua riskiä ja vaaraa varten on suunniteltu ennaltaehkäisevät järjestelyt, varautumisjärjestelyt sekä toiminta riskin toteutuessa. Jokaisen tapahtuman toteuttamisesta vastaavan henkilön on omaksuttava seuraavat asiat.

Vaara/riski

Tapaturma/sairaskohtaus

Syyt

Kompastuminen, kaatuminen, liukastuminen, tapahtuma-alueen maaston/rakenteiden epätasaisuus, putoaminen, esineen putoaminen,  rakenteen kaatuminen, viallinen sähkölaite, nestekaasu, liikenne, lämmin tai kylmä ilma, ruokamyrkytys, henkilökohtaiset syyt.

 

Seuraukset

Henkilövahingot.

 

Ennaltaehkäisevät järjestelyt

-       kilpailukeskuksessa ja maastossa on merkitty ensiapupisteet. Sen henkilökunta on mitoitettu tapahtuman mukaan, yhteensä 8 henkilöä. Henkilöt ovat tottuneita suunnistuskilpailuiden ensiapuhenkilöitä ja ovat terveydenhuollon ammattilaisia.

-        suojataan kulkureiteillä ja maastossa olevat kaapelit ja johdot

-       käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön soveltuvia sähkölaitteita ja                   -johtoja

-       tarkkaillaan maaston epätasaisuutta

-       rajataan ja merkitään vaaralliset alueet

-       estetään yleisön pääsy nestekaasun ja palavien nesteiden käyttö- ja varastointipaikan läheisyyteen esimerkiksi aidoin tai sulkunauhoin

-       tapahtumaan laaditaan liikennesuunnitelma ja varataan riittävästi liikenteenohjaajia

-       henkilökunta tottuneita tarkkailemaan sekä ilmoittamaan tapaturmariskeistä sekä puuttumaan niihin etupainotteisesti

-       tarkkaillaan asiakkaiden kuntoa ja puututaan etupainotteisesti

-       varmistetaan, että elintarvikeohjeistuksia noudatetaan

-       erilliset liikenneohjaajat tienylityskohtiin

-        alennettu liikennenopeus uusilla liikennemerkeillä tapahtumapaikan ohimenevällä tiellä 111

-         

Varautuminen

-       varataan välineitä vaarallisten alueiden rajaamiseen ja merkitsemiseen

-       varataan riittävästi ensiaputaitoista henkilöstöä

-       hankitaan riittävästi ensiapuvälineistöä

-       merkitään ensiapupiste näkyvästi

-       varataan asiakkaille ja henkilökunnalle riittävästi vettä

henkilökunta osaa toimia tapaturma- ja sairaskohtaustilanteessa

-       suunnitellaan ja ohjeistetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen.

-        

Vastuut

Turvallisuusvastaava Regina Kalenius, 044 7397 605

Kilpailunjohtaja Tarja Pääkkönen, 040 518 2295

 

 


Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn

 

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

 

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon

044-7397605. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

 

Tarkkaile tapahtuma-alueella erityisesti seuraavia asioita:

 

1.     Tarkkaile tapahtuma-alueella kompastumis-, liukastumis- ja kaatumisvaaroja, kuten kulkureiteillä olevia sähköjohtoja sekä lattian/maaston/rakenteiden liukkautta ja epätasaisuutta jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.

 

2.     Tarkkaile tapahtuma-alueella tippumis- ja putoamisvaaroja, kuten lunta, jäätä, puita ja puunoksia, tilapäisiä rakennelmia jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.

 

3.     Estä yleisön pääsy kosketuksiin vaaraa aiheuttavien esineiden ja alueiden, kuten grillien ja muiden kuumien esineiden, nestekaasun ja palavien nesteiden käyttö- ja säilytyspaikkojen sekä aggregaattien jne. kanssa.

 

4.     Tarkkaile yleisön kuntoa ja puutu etupainotteisesti.

 


Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa

 

1.     Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava soittamalla numeroon 040-587 4442. Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

 

2.     Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?

Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,

 

Soita hätänumeroon 112.

Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.

 

3.     Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.

Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. Katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä. Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.

 

è Hengitys on normaalia.

Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.

è  Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.

Aloita elvytys

 

4.     Aloita paineluelvytys.

Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 56 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen.

 

5.     Puhalla 2 kertaa.

Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.

 

6.     Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2 (30 painallusta ja 2 puhallusta)

kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.


 

Vaara/riski

Tulipalo

Syyt

Viallinen tai pölyinen sähkölaite, tupakointi, ilkivalta, nestekaasu.

Seuraukset

Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, maine.

 

Ennaltaehkäisevät järjestelyt

-       tarkastetaan sähkölaitteet ja -asennukset ennen käyttöönottoa, ja vialliset sekä pölyiset laitteet poistetaan käytöstä

-       sähköasennuksista vastaa alan ammattilaiset

-       käytetään ulkotiloissa vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja            -johtoja

-       sallitaan tupakointi vain yhdellä merkityllä alueella. Tupakointi on ehdottomasti kielletty nestekaasun sekä palavien nesteiden varastointi- ja käyttöpaikkojen läheisyydessä.

-       varataan tupakointialueelle palamattomasta materiaalista valmistettu tuhkakuppi ja sen tyhjennysastia

-       suositaan ruoanvalmistuksessa sähkön käyttöä, liekillisten pisteiden määrä pidetään mahdollisimman pienenä

-       varmistetaan, että ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia, varmistutaan kunkin laitteen vaatimasta riittävästä suojaetäisyydestä

-       suoritetaan jatkuvaa valvontaa tapahtuma-alueella

 

Varautuminen

-       varataan alkusammutuskalustoa riittävästi sekä sijoitetaan ja merkitään alkusammutuskalusto asianmukaisesti

-       pidetään poistumisreitit esteettöminä ja helposti avattavissa

-       pidetään palo-ovet suljettuina ja salvattuina

-       pidetään pelastustiet esteettöminä

-       suunnitellaan ja ohjeistetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen

-       avun hälyttämisestä löytyy erillinen lyhyt ohje

 

Vastuut

Turvallisuusvastaava Regina Kalenius, 044 7397 605

Kilpailunjohtaja Tarja Pääkkönen, 040 518 2295

 

 

 


Ohjeet tulipalojen ennaltaehkäisyyn

 

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

 

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 044 7397 605. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

 

Tarkasta, että

 

1.     kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Rikkinäisiä tai viallisia sähkölaitteita ja -johtoja ei saa käyttää.

2.     ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja         -johtoja

3.     tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakointialueilla ja käytössä on vain palamattomasta materiaalista valmistettuja tuhkakuppeja

4.     ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia ja että kunkin laitteen vaatiman turvaetäisyyden täyttyvät

5.     rakennuksen ja rakennelmien ulkoseinustalla sekä katsomoiden alla ei säilytetä palavaa materiaalia

6.     poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat esteettömät

7.     alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkitty asianmukaisesti

8.     palo-ovet ovat suljettuina ja salvattuina

9.     pelastustiet ovat esteettömät

10.  kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä käyttö- ja kulutuslaitteisiin, eikä tapahtuma-alueella säilytetä irtopulloja.

 


Tulipalotilanteessa

 

Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 044 7397 605 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

 

Pelasta ja varoita

  • Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
  • Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.

Sammuta

  • Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa.
  • Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä.
  • Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet käyttövalmiina.
  • Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.

Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.

  • Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttele palavassa tilassa. Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.

Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.

Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

 

Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

 

 

 

HÄTÄNUMERO 112

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT

2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT

3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA: Brunkomin rantatie 1, 10410 Åminnefors.

4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN

5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN

6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN

 

Opasta apu paikalle. Soita uudelleen jos tilanne muuttuu.

 


Vaara/riski

Sääolosuhde

Syyt

Poikkeuksellisen lämmin tai kylmä ilma, kova tuuli, myrsky, rankkasade, ukkonen, salamointi, muuta?

 

Seuraukset

Tapahtuman keskeyttäminen tai hetkellinen keskeyttäminen, tapahtuman peruminen tai siirtäminen, henkilövahingot, irtaimistovahingot, maine, muuta?

 

Ennaltaehkäisevät järjestelyt

-       säätiedotusten seuraaminen ennen tapahtumaa

 

Varautuminen

-       suunnistajat ovat tottuneet varautumaan eri sääolosuhteiden mukaan

-       seurataan säätiedostuksia jatkuvasti ja pyritään reagoimaan niihin etupainotteisesti

-       kiinnitetään tilapäiset rakenteet asianmukaisin painoin

-       tarkastetaan kaikkien tilapäisten rakenteiden kunto ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana

-       kehotetaan asiakkaita ja henkilökuntaa juomaan riittävästi vettä, mikäli ilma on lämmin, ja lisäksi asiakkaille sekä henkilökunnalle varataan riittävästi vettä

-       suunnitellaan ja koulutetaan henkilökunnalle toimintamalli avun hälyttämiseen ja paikalle opastamiseen

-       tarpeen mukaan tiedoitetaan ja opastetaan yleisöä ja osallistujia kuulutuslaitteiden kautta.

 

Vastuut

Turvallisuusvastaava Regina Kalenius, 044 7397 605

Kilpailunjohtaja Tarja Pääkkönen, 040 518 2295

 

 

 


Ohjeet sääolosuhteisiin varautumiseen

 

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

 

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 044 7397 605. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

 

Tarkasta, että

 

1.     tilapäiset rakenteet on kiinnitetty asianmukaisin painoin

 

2.     tilapäiset rakenteet ja laitteet ovat kunnossa

 

3.     tilapäisten rakenteiden tuulirajat ovat tiedossa ja tunnet toimintamallin tuulen ylittäessä kyseiset rajat

 

4.     yleisö ja henkilökunta juovat riittävästi vettä lämpimällä ilmalla.

 


Vaikeassa sääolosuhteessa

 

Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle numeroon 044 7397 605 ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

 

1.     Pyri rauhoittelemaan yleisöä.

 

2.     Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö pois tilapäisten rakennelmien, puiden ja irtaimiston läheisyydestä. Jos mahdollista, ohjaa yleisö siirtymään sisätiloihin (ei telttoihin!).

 

3.     Jos tapahtuma on sisätilassa, sulje ovet ja ikkunat. Älä päästä yleisöä ulkotiloihin. Odota sään tasaantumista.

 

4.     Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

 

 


Vaara/riski

Eksyminen tai loukkaantuminen maastossa.

Syyt

Epävarma suunnistustaito.  Maastossa juostessa on aina vaara että voi loukkaantua.

 

Seuraukset

Henkilön kilpailun keskeytyminen.

 

Ennaltaehkäisevät järjestelyt

Ensiapu pisteet maastossa, kaikkiin karttoihin merkityt. Lauantaiana kaksi kpl ja sunnuntaina yksi. Miehitetyt vesipisteet maastossa. Kaikkiin karttoihin merkityt.

Etisintäryhmä kootaan suunnistusta osaavista toimitsijoista sekä tarvittaessa vielä kilpailijoista.

 

Varautuminen

Ammattitaitoiset ensiapuhenkilöt sekä maastossa että kilpailualueella. Varaudutaan kuljetukseen maastosta niin että joku voi aina lähteä heti hakemaan EA-rastilta pois. Vakavemmassa tapauksessa soitetaan 112.

Suunnistajan sääntöihin kuuluu auttaa ja hankkia apua sellaista tarvitsevalle kanssakilpailijalle.

Suunnistajat sekä toimitsijat, tietävät että voivat tarvittaessa joutua etsintäpartioon ja tällaista tilannetta varteeen varataan etsijöille kartat.

 

Vastuut

Turvallisuusvastaava Regina Kalenius, 044 7397 605

Kilpailunjohtaja Tarja Pääkkönen, 040 518 2295

 

 

 

 


 

3.    Yksityiskohtaiset turvallisuusjärjestelyt

 

Alkusammutuskalusto

 

Laatu

Määrä (kpl)

Jauhesammutin (6 kg)

4 ulkona ja          5 sisätiloissa

Hiilidioksidisammutin(CO2, 5 kg)

 

Vaahto- tai nestesammutin (5 l)

 

Pikapaloposti

 

Sammutuspeite

2 kpl ulkona ja            3 sisätiloissa

Muu, mikä?      

 

 

Alkusammutuskalusto on merkitty opastein ja kaikki alkusammuttimet ovat esteettömästi saatavilla. Alkusammutuskaluston käytettävyys ja esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

 

Pohjakarttaan on merkitty alkusammutuskaluston sijainnit.

 

Ensiapu

 

Tapahtumaan on laadittu ensiapusuunnitelma, joka on tämän suunnitteleman liitteenä.

Ohje: Pääsääntöisesti erillinen ensiapusuunnitelma laaditaan vain tapahtumiin, joissa on samanaikaisesti läsnä yli 2000 henkilöä tai tapahtuman erityispiirteet vaativat erityisiä ensiapujärjestelyitä. Alle 2000 henkilön tapahtumiin riittää, kun ensiavun osalta täytetään seuraava taulukko. Ensiapuhenkilöstön määrä suhteutetaan yleisön määrään, riskeihin sekä tapahtuma-alueen kokoon. Tarkemmat ensiapuvalmiuden minimivaatimukset löytyvät pelastussuunnitelman laadintaoppaan Ensiapu-kohdasta.

 

Ensiavun vastuuhenkilö

Nimi: Gunilla Heerman

Puhelin: 040-587 4442

Sähköposti: gunilla.heerman@Raasepori.fi     

Ensiapuhenkilöstö

 

Määrä

Koulutus

Päivystysaika

Johto

1

Terveydenhuollon ammattilainen, sairaanhoitaja

Lauantaina klo 9-17 ja sunnuntaina klo 8.30 - 16 tai kunnes kaikki kilpailijat ovat tulleet maaliin

 

Päivystäjät

7

Terveydenhuollon ammattilaisia, sairaanhoitajia, ensiapuopettaja

 

Lauantaina noin klo 9-17 ja sunnuntaina noin klo 8.30- 16 tai niin kauan kunnes kaikki kilpailijat ovat tulleet maaliin.

 

 

Ensiapumateriaali

Kuvataan millaista ensiapumateriaalia on hankittu ja minne ne on sijoitettu.

Kts. erillinen ensiapusuunnitelma

 

Pohjakarttaan on merkitty ensiapupisteen sijainti.

 

 

 

Henkilömäärä

 

Arvio samanaikaisesti läsnä olevan yleisön maksimimäärästä          2000 henkilöä

 

Arvio samanaikaisesti läsnä olevan henkilökunnan määrästä            60 henkilöä

 

 

Ulkotapahtuman laskennallinen maksimihenkilömäärä            Lauantaina 3500 henkilöä ja sunnuntaina 2500 henkilöä

 

Kaikki eivät ole koskaan samaan aikaan kilpailukeskuksessa koska suurin osa ihmisistä ovat maastossa ja vain palkinnon saajat jäävät alueelle kilpailunsa jälkeen.

 

Ohje: Maksimihenkilömäärää laskettaessa huomioidaan koko tapahtuman henkilömäärä (yleisö, henkilökunta, esiintyjät jne.). Ulkotapahtumissa maksimihenkilömäärä lasketaan pääsääntöisesti siten, että henkilöä kohden varataan 1 m2 vapaata pinta-alaa. Vapaaseen pinta-alaan ei lasketa esiintymislava tms. tilaa eikä vaatesäilytys-, wc- tai varastotiloja. Käytettävissä oleva uloskäytävien leveys voi rajoittaa maksimihenkilömäärää (kts. pelastussuunnitelman laadintaoppaan kohta poistumisjärjestelyt).

 

Nestekaasu

 

Nestekaasun käyttötarkoitus

x   Ruoanlaitto/lämmitys

     Rakennuksen/teltan/alueen lämmitys

     Tehosteet/pyrotekniikka

x   Muu, mikä Makkaran grillaus

 

Käytössä olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä                         24 kg (4*6 kg)

Varastossa olevan nestekaasun yhteenlaskettu määrä                      24 kg (4*6 kg)

 

Nestekaasun käytössä noudatetaan seuraavaa:

-       nestekaasun käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta

-       käytetään pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja

-       komposiittipullojen käyttöä suositellaan

-       kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä kulutuslaitteisiin

-       mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot säilytetään ennalta määritellyssä varastotilassa

-       kaikki nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä

-       kaikki nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset

-       nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkuja olevaa t-liitäntää

-       nestekaasun käyttöpaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite

-       nestekaasun käyttöturvallisuustiedotetta noudatetaan

-       nestekaasun varastointipaikka on merkitty nestekaasu-merkillä sekä tupakoinnin ja avotulen teon kieltävin merkein. Varastointipaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite.

-       ulkopuolisten pääsy nestekaasun varastointipaikkaan on estetty.

 

B Palo-osastointi

 

Tapahtuman aikana palo-osastointia ei heikennetä. Palo-ovet pidetään suljettuna ja salvattuna koko tapahtuman ajan. Palo-ovia ei kiilata auki. Palo-osastoinnin asianmukaisuus tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

 

Pelastustiet ja muut ajoreitit tapahtumapaikalle

 

Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastusteiden ja muiden ajoreittien esteettömyys tarkastetaan ennen tapahtuman alkua sekä säännöllisesti tapahtuman aikana.

 

Pelastuslaitoksen opastamisesta paikalle huolehtii liikenteen ohjaajat ja maastoon lähtee henkilö mukaan kilpailukeskuksesta kartan kanssa

 

Pohjakarttaan on merkitty kilpailukeskuksen pelastustie.

 

Poistumisjärjestelyt

 

Ennen tapahtuman alkua ja säännöllisesti tapahtuman aikana varmistetaan, että kaikki poistumistiet ovat esteettömät ja avaimitta avattavissa poistumissuuntaan. Poistumisreitit on merkitty jälkivalaisevin tai valaistuin poistumisopastein.

 

Ulkotapahtuma: Tarvittaessa ulkoalueelta voi poistua mihin suuntaan vaan ja poistumiskehoitus annetaan kuulutuksen avulla.

 

Tilapäiset rakennelmat

 

Tilapäinen rakennelma

Määrä (kpl)

Koko

Lava

 

 

 

Katsomo

 

(koon lisäksi myös katsomon istumapaikkojen määrä)

 

Teltta

6

 

4*4m

Muu, mikä? Kaupat = telttoja + autoja

8

 

Eri kokoja

 

Telttojen osalta noudatetaan seuraavaa:

-       telttakangas on syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava).

-       teltta on kiinnitetty tukevasti alustaansa valmistajan ohjeen mukaisesti esimerkiksi betoni- tai vesipainoin

-       teltta on sijoitettu riittävän kauas rakennuksesta (suositus 8 m)

-       teltan sijoituksessa on huomioitu myös pelastustiet sekä läheisten rakennusten poistumistiet

-       teltan valmistajan pystytysohjeita noudatetaan.

 

Pohjakarttaan on merkitty kaikkien tilapäisten rakennelmien sijainnit.

 

Tilapäiset sähköasennukset

 

Sähkön käytössä noudatetaan seuraavaa:

-       sähköasennukset ovat tehneet kelpoisuusvaatimuksen täyttävät henkilöt ja yritykset

-       kulkureiteillä ja poistumisteillä olevat johdot on suojattu esimerkiksi kaapelikouruilla, kumimatoilla, upottamalla maahan tai nostamalla ylös

-       ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja

-       sähkölaitteet on suojattu sateelta

 

Aggregaattien käytössä noudatetaan seuraavaa:

-       aggregaatit on sijoitettu riittävän etäälle rakennuksista, rakennelmista, liikenneväylistä ja yleisöalueesta

-       aggregaattien käytössä noudatetaan Palavat nesteet -kohdassa mainittuja turvallisuusjärjestelyitä.

 

Henkilökunnan perehdytys pelastussuunnitelmaan ja ohjeistus

 

Pelastussuunnitelma on luettavana kilpailun kotisivuilla ja ohjeet löytyvät myös paikan päältä lmoitustauluta ja infosta.

 

4.    LIITTEET

 

X   Pohjakartta

X   Tarkistuslista

 

Tarvittaessa:

X   Ensiapusuunnitelma

     Ilmoitus tuliesityksestä

     Ilmoitus tehosteiden käytöstä

 

 

5.    POHJAKARTTA

 

Ei mahdu, erillinen liite. Pohja kartta myös ilmoitustaululla ja netti sivuilla.


 6. TARKASTUSLISTA

 

OK

Ei käytössä

Korjattava / korjauksen vastuuhenkilö

Pelastussuunnitelma on laadittu ja toimitettu pelastuslaitokselle vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa.

x

 

 

Tarvittavat viranomaisluvat (mm. poliisi, ympäristökeskus, aluehallintovirasto) on hankittu.

x

 

 

Tapahtuman henkilöstö on perehdytetty tapahtuman pelastussuunnitelmaan.

X

 

 

Alkusammutuskalustoa on riittävä määrä. Kalusto on esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettu.

X

 

 

Tapahtumaan on varattu riskiarvion perusteella määritelty ensiapuvalmius.

X

 

 

Tapahtuma-alueen tai -tilan maksimihenkilömäärä on tiedossa ja sitä valvotaan.

X

 

 

Pelastustiet ovat merkitty asianmukaisesti ja ne pidetään esteettöminä.

X

 

 

Palavien nesteiden ja nestekaasun käytön sekä säilytyksen osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.

X

 

 

Tilapäisten sähköasennusten osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita.

X

 

 

Tilapäisten rakennelmien osalta noudatetaan määräyksiä ja ohjeita sekä valmistajan antamia ohjeita.

X

 

 

Poistumistiet ja reitit niille ovat kulkukelpoisia sekä esteettömiä.

X

 

 

Palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina. Palo-ovia ei kiilata auki.

x

 

 

Sisusteet ja somisteet ovat syttyvyysluokkaa 1 (vaikeasti syttyvä SL1 tai vastaava)

 

x

 

  

 
Tapahtuman vastuullinen järjestäjä vastaa tämän pelastussuunnitelman toimeenpanosta ja sitoutuu noudattamaan tässä suunnitelmassa esitettyjä järjestelyitä.

 

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä sitoutuu tekemään suunnitelmaan tarvittavat muutokset, jotta tämä suunnitelma vastaa tapahtuman todellisia järjestelyitä.

 

Pelastussuunnitelma lähetetään viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman

alkua Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella osoitteeseen:

paivystava.palotarkastaja@espoo.fi

 

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

päivystävä palotarkastaja 

PL 6700

02070 ESPOON KAUPUNKI
in English
på Svenska
suomeksi
 IRMA
Karjaan Ura Twitterissä
 FinnSpring 2015
 FinnSpring 2014
Järjestelyinfo: