Yhteistyössä / Partners: 

Raaseporin kaupunkiBackers
 celsa
fagerholmkalenius uusi
Ullmax


 
Fotosto

Rosenblad uusi 

volkswagen
Sydbevakning uusi


 


 

Palauteyhteenveto

laatinut Pauli Forma


•    Palautetta annettiin kokonaisuudessaan vain vähän. Henkilökohtaisessa kilpailussa vastauksia oli 78 ja viestin osalta 45. Pienen vastaajamäärän vuoksi palaute on vain suuntaa-antavaa. Palautetta pyydettiin sekä asteikolla ”erittäin hyvä” – ”erittäin huono” että sanallisesti.
•    Määrällisessä arvioinnissa korostuivat kokonaisuudessaan vastausvaihtoehdot ”erittäin hyvä” ja ”melko hyvä”. Noin 80 % palautetta antaneista piti tapahtumaa kokonaisuutena erittäin hyvänä tai melko hyvänä. Samoin noin 80 % piti kilpailumaastoa, karttaa, viestin hajontaa, viestin järjestelyjä, kilpailukeskusta ja tiedotusta hyvänä tai erittäin hyvänä. Myös viestin järjestelyt koettiin pääosin onnistuneina. Ratojen ja pysäköintijärjestelyjen osalta oltiin kriittisempiä, noin 60 % antoi myönteisen arvion.
•    Maastoa pidettiin helppona ja hyväkulkuisena, polkuja oli paljon.
•    Kartan osalta kommentit eriytyivät. Joissakin kommenteissa huomautettiin puutteista kartassa. Suurimmassa osassa kommentteja karttaa pidettiin kuitenkin selkeänä. 1:7500 mittakaavaista karttaa pidettiin hyvänä vanhemmissa sarjoissa, toisaalta tässäkin jotkut suunnistajat olisivat toivoneet 1:10 000 karttaa.
•    Ratojen osalta kommenteissa tuotiin esiin ratojen helppoutta ja suunnistuksellisuuden puutetta. Toisaalta ratoja kiiteltiin. Osa suunnistajista oli pettyneitä, kun viestissä käytettiin samaa maastoa ja samoja rastipisteitäkin.
•    Viestin hajonnasta ja järjestelyistä annettiin pääosin myönteistä palautetta. Osa piti jyrkkää ylämäkeä K-pisteelle liian rankkana. Osa koki viimeisen rastin olleen viestissä vaarallisessa paikassa.
•    Kilpailukeskuksen osalta kiiteltiin lämmintä sisätilaa, arvosteltiin kuraista loppusuoraa sekä jyrkkää rinnettä teltoille ja repuille. Loppusuoran kuraisuutta toivottiin estettävän esimerkiksi hakkeella. Varustekuljetusta lähdöistä toivottiin.
•    Kuulutusta pääosin kiiteltiin, mutta äänentoiston suhteen oli toivomisen varaa.
•    Pysäköinnissä oli ongelmia ja epätietoisuutta. Suunnistajat joutuivat odottamaan bussia tai kävelemään pitkän matkan kilpailukeskukseen. Osa suunnistajista pääsi parkkiin lähemmäs ja piti pysäköintijärjestelyjä hyvinä.
•    Ravintopalveluja pääosin kiiteltiin, joskin jonoja muodostui jonkin verran.
•    Tiedotusta pidettiin pääosin onnistuneena, hieman enemmän olisi kaivattu tietoa pysäköintijärjestelyistä. Osa koki verkkosivut hieman sekavana.
•    Yleiskommenteissa kiiteltiin kisajärjestelyjä sekä esitettiin toiveita haastavammasta maastosta ja radoista jatkossa sekä toivottiin parempia parkkipalveluja.
 

 
 

in English
på Svenska
suomeksi
 IRMA
Karjaan Ura Twitterissä
 FinnSpring 2015
 FinnSpring 2014
Kilpailuinfo: